מייבש ידיים סילוני

4,9005,600

מייבש ידיים סילוני עצמתי במיוחד המייבש את הידיים בתוך 7 שניות בלבד!

המנוע של המייבש הסילוני מזרים אוויר בספיקה גבוהה ומאפשר ייבוש הידיים תוך כ 7- שניות.

בהיר
מייבש ידיים סילוני
מייבש ידיים סילוני