מאחז יד 40 ס”מ או 60 ס”מ

199260

בהיר
מאחז יד לנכה
מאחז יד 40 ס”מ או 60 ס”מ